№4(76)

newspaper

Параметрден тәуелді тригонометриялық теңдеулерді шешу ерекшеліктері