№1(73)

newspaper

Теориялық алғышарттар талдау кіші теллурдің мазмұны жез қоспасынан экстракционно-фотометриялық әдіспен