№1(73)

newspaper

«Бағдарламалау» пәні бойынша электронды оқыту әдістемелік кешенін қолдану технологиясы