№2(70)

newspaper

Шығыс Қазақстан флорасындағы дәрілік өсімдіктердің ресурсы