№2(74)

newspaper

Серпімді сезімтал элементтерді дайындау кезінде металдарды әртекті пісіру