№2(70)

newspaper

Модификацияланған қоланы балқытып алу және қоланың физика-механикалық қасиеттерін зерттеу