Авторлар

– профессор, кандидат филологических наук ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан. Е-mail: abdullinal@ya.ru

– зав.кафедрой экономики и управления ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан. E-mail: tablaihanova@mail.ru

Абилев Мади Балтабаевич - (публикаций - 6)

– PhD докторы, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ химия кафедрасының оқытушысы, Өскемен қ., Қазақстан. E-mail: m.abilev@mail.ru.

– п.ғ.к., С. Аманжолов атындағы ШҚМУ химия кафедрасының доценті, Өскемен қ., Қазақстан. Е-mail: abylkassova@mail.ru

Әділбек Әмина - (публикаций - 6)

– 6M010900-«Математика» мамандығының 1-оқу жылының магистранты, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан. E-mail: ergaliev79@mail.ru

«Шығыстың аймақтық хабаршысы» ғылыми журналы С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекетік университетінде 1999 жылдан бастап шығарылады.

Ағызанбек Бақтияр - (публикаций - 3)

С. Аманжллов атындағы ШҚМУ, 6М011200-«Химия» мамандығының 2-ші оқу жылының магистранты. Өскемен қ., Қазақстан. E-mail: baha_a1991@mail.ru

– С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 6М020300-«Тарих» мамандығының 2-оқу жылының магистанты, Өскемен қ., Қазақстан. E-mail: erke21.12@bk.ru

Ахмедина Айдана Абаевна - (публикаций - 3)

– студентка специальности международные отношения, Востоковедение. Код-5В020900, ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан. E-mail: aidana1529@gmail.com

ф.ғ.к., ЖАҚ доценті, C. Аманжолов атындағы ШҚМУ қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының профессоры, Өскемен қ., Қазақстан. Е-mail: ahmetzhanova_vkgu@mail.ru

скачать Hearts of Iron IV через торрент