Авторлар

– филос.ғ.д., С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Журналистика және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар кафедрасының профессоры, Өскемен қ., Қазақстан. E-mail: ertisuly82@mail.ru

– физика-математика ғылымының кандидаты, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ физика және технологиялар кафедрасының доценті, Өскемен қ., Қазақстан. E-mail: beisen.ahmetzhanov@bk.ru

– С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, экономика және құқық факультеті, экономика және басқару кафедрасының аға оқытушы, Өскемен қ., Қазақстан. Е-mail: lyailya-a@mail.ru

– С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 6М010300-«Педагогика және психология» мамандығының 2-ші оқу жылының магистранты, Өскемен қ., Қазақстан. E-mail: aikerim1986@mail.ru

– С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 6М010300 «Педагогика және психология» мамандығының магистранты, Өскемен қ., Қазақстан. E-mail: aray@inbox.ru

– филология ғылымдарының кандидаты, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ қазақ, орыс филологиясы және журналистика кафедрасының доценті, Өскемен қ., Қазақстан. E-mail: aida_ayt@mail.ru

Акбаев Бакытжан Мэлсович - (публикаций - 3)

магистрант 1-го года обучения, специальности 6М051000-«Государственное местное управление» ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан. E-mail: Bakitjan_777@mail.ru

магистрант 2-го года обучения специальности 6М011300 «Биология» ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан. E-mail: yekaterina.akentyeva@mail.ru

Ақылбек Алима - (публикаций - 3)

– 6М010300 – «Педагогика және психология» мамандығының 2-ші оқу жылының магистранты, Өскемен қ., Қазақстан. Е-mail: alima_ba@mail.ru

Әлихан Жолдыбек - (публикаций - 3)

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «5В071000-Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығының 4-ші курс студенті, Өскемен қ., Қазақстан. E-mail: alihan.zholdibek@yandex.ru